Intézménybemutató

Teljes név: Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18812820-1-15

Az alapítvány székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kassa köz 3.
Működésének kezdete: 2004. július
Kuratórium elnöke: Hornyákné Pásztor Enikő

Elérhetőségek
Honlap: www.talentumalapitvany.hu
e-mail cím: talentumnyhaza@gmail.com
Kapcsolattartó: Szabóné Kiss Tünde (szakmai vezető)
Tel.: 06-70/313-7227

A Talentum Alapítvány két szociális alapszolgáltatást működtet:

Szenvedélybetegek közösségi ellátásával fontos célunk a szerhasználat vagy egyéb viselkedési addikciók okozta problémák korai felismerése, az egyén ellátásba vétele és a járulékos tüneteken túl, hozzásegíteni a klienst a gyógyulási folyamathoz, ezáltal a szerrel élő, de gyógyulni vágyó betegek számára mintegy esélyegyenlőségi közeget teremtve programjaink által, valamint az egyén családba majd a társadalomba való visszaintegrálásának támogatása.
További célunk a szenvedélybetegség okozta mentális, társkapcsolati, közösségi, szociális nehézségek kezelése, az érintettek életminőségének javítása, az egészség megtartása, az egészségi állapot romlásának megakadályozása, a szermentes életvitel elérése.
Tevékenységek: pszicho educatio (orvosi felvilágosítás), családgondozás (lakókörnyezetben történő segítségnyújtás, segítő beszélgetés, tanácsadás, információnyújtás, ügyintézés, készségfejlesztő, manuális foglalkozások, stressz kezelés, konfliktuskezelés,addiktológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, szabadidős programok biztosítása

Az Alacsonyküszöbű Ellátás olyan prevenciós, ártalomcsökkentő programokat valósít meg, melynek célcsoportja azon fiatalok, akik rizikófaktort képeznek a legális és illegális droghasználat kipróbálása és fogyasztása tekintetében, valamint a már szerfüggők, akik az ellátáson keresztül kapcsolódhatnak be a közösségi ellátásba.
Az ellátás kiemelt hangsúlyt fektet a prevencióra, ártalomcsökkentésre, megkereső munkára és a tájékoztatásra. Több iskolával állunk kapcsolatban, ahol egészségnapok keretében azon kábítószereket mutatjuk be, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. Jelenleg két lakásotthonba járunk ki heti rendszerességgel, ahol szintén kábítószer-prevenciós és konfliktuskezelési foglalkozásokat tartunk. Az addiktológiai osztályon megkereső tevékenységet végzünk heti rendszerességgel, kreatív foglalkozások keretében a bent fekvő betegek utógondozásba vonása a célunk.
Több fesztiválon részt vettünk tavaly és az idei évben is, melynek célja a tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés, ártalomcsökkentés, krízisintervenció volt.
A partyszervíz szolgáltatásunkkal a biztonságos szórakozóhelyek megteremtése a cél.  A szórakozóhelyeken teszteket tölthetnek ki a fiatalok, ami jó alapja egy-egy segítő beszélgetésnek, valamint óvszert, ásványvizet osztunk.

Az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott céljai:

A.) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások létesítése térségi és regionális szemlélet keretében (szociális és gyermekvédelmi alap és szakellátások)

B.) Az alapítvány célja, a tudás versenyképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió, valamint a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása. Az alapítvány célkitűzése az oktatás és a képzés folyamatában az igényesség, a korszerűség, a munkaerő-piaci tervezés, az információáramlás, valamint a korszerű intézmény- és eszközrendszer kialakításának támogatása
C) Fontos cél a foglalkoztatottság, illetve a foglalkoztathatóság növelése, illetve a foglalkoztatás szempontjából meghatározó kézségek és képességek elsajátításának biztosítása az oktatás és a képzés rendszerében. Cél a tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés, a munkaerő fokozott alkalmazkodásának segítése, a képességek fejlesztése.

D) Az alapítvány törekszik a társadalmi kohézió erősítésére, az életminőség javítására, és a megfelelő színvonalú, területileg kiegyenlített, mindenki számára hozzáférhető oktatási, képzési infrastruktúra biztosítására, illetve a gazdasági fejlődés egyenletességeiből fakadó területi munkaerő-piaci különbségek mérséklésére, és hatékony megoldások kialakítására a helyi munkaerő-piaci problémákra, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítésére.

E) Az alapítvány távlati célja a határon túli oktatás és képzés támogatása, valamint az életen át történő tanulás során a foglalkoztathatóság növelése, az aktív állampolgári lét megteremtése az egyén számára, illetve ezen túlmenően az esélyegyenlőség növelése a hátrányos helyzetű rétegek számára, a társadalmi kohézió növelése.