Intézménybemutató

Teljes név: Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18812820-1-15

Az alapítvány székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kassa köz 3.
Működésének kezdete: 2004. július
Kuratórium elnöke: Pásztor Enikő

Elérhetőségek
Honlap: www.talentumalapitvany.hu
e-mail cím: talentumnyhaza [at] gmail.com
Tel.: 06-70/313-7227
Skype: talentumnyhaza
Kapcsolattartó: Szabóné Kiss Tünde (szakmai vezető)

A Talentum Alapítvány két szociális alapszolgáltatást működtet:

A Szenvedélybetegek közösségi ellátásával fontos célunk a szerhasználat (alkohol, kábítószer stb.) vagy valamilyen viselkedési addikció (társfüggőség, szerencsejáték-függőség, munkalkoholizmus, étkezési problémák stb.) okozta problémák korai felismerése, valamint ezek kezelése. Célunk, hogy klienseinket végigkísérjük a gyógyulási folyamatban, segítsünk számukra a testi függőségen túl a lelki függőségüket is kezelni. A közösségi ellátás igénybevétele együttműködési megállapodás alapján történik. Közösen gondozási tervet készítünk, célt (célokat) tűzünk ki, ennek elérése érdekében dolgozunk, s időnként felülvizsgáljuk azokat. Ez a fajta ellátási forma kötelezettséget is ró az igénybe vevőre, hiszen legalább havi 2 kapcsolattartást vár el. A célok elérése érdekében, valamint a segítői folyamat működése miatt ez elengedhetetlen. A kapcsolattartás hiánya az ellátás megszüntetését vonja maga után! A közösségi ellátás csak a NyíregyháziKemecseiTiszavasvári és Nagykállói járás közigazgatási területéről fogadhat ellátottakat.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása nem csak a szenvedélybetegségre koncentrál, komplexen tudja kezelni a szociális problémákat is. Az ellátási forma szükség esetén (a klienssel közösen meghozva a döntést) egyéb szenvedélybetegséget kezelő ellátási formákat (addiktológiai méregtelenítés, rehabilitációs otthon stb.) is bevon a segítői folyamatba, amelyek igénybe vétele nagyban hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez. 

A segítői folyamatban együttműködünk szükség esetén a családdal, a kliens közvetlen környezetével is, mivel az együttes változás döntő tényező lehet a szenvedély elhagyásában. 

Ellátásunk közösségi programokat is szervez, melyek célja a szenvedélybetegség okozta társas kapcsolatok újbóli megerősítése, valamint hogy hasonló sorsú személyekkel is találkozzon az adott személy, akik megerősíthetik szenvedélye elhagyásában.

A Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása olyan megelőző (pl.: felvilágosítás, tájékoztatás), ártalomcsökkentő programokat valósít meg, melynek célcsoportja azon fiatalok, akik valamilyen oknál fogva veszélyeztetettek a legális és illegális szerek kipróbálása és fogyasztása tekintetében. Ilyenek lehetnek pl.: szórakozóhelyeken, fesztiválokon lévők; a serdülőkorúak, akiknek pont abban a korban vannak, hogy nyitottak az új dolgok felfedezésére (elég itt csak az alkohol, vagy a dohányzás kipróbálására gondolni).

Több iskolával állunk kapcsolatban, ahol egészségnapok keretében felhívjuk a figyelmet a szenvedélybetegségek veszélyeire, valamint hogy milyen könnyen azzá válhat valaki, s e mellett ösztönözzük az egészséges személyiségre való törekvést, hiszen ez fontos, hogy nemet tudjon valaki mondani olyan szerek kipróbálására, melyeket ténylegesen nem akar kipróbálni.

Célunk, hogy az elért személyek tudatosan használjanak legális szereket, és tudják, hogy a problémák megoldásához kevésbé járulnak hozzá ezen anyagok fogyasztása.

A Sántha Kálmán Szakkórház addiktológiai osztályán megkereső tevékenységet végzünk heti rendszerességgel, kreatív foglalkozások keretében a bent fekvő betegek utógondozásba vonása a célunk.

Több fesztiválon részt veszünk rendszeresen, melynek célja a tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés, ártalomcsökkentés (ásványvíz, óvszer, keksz stb. biztosítása, józanodási folyamat kontrollálása), krízisintervenció.

A partyszervíz szolgáltatásunkkal a biztonságos szórakozóhelyek megteremtése a cél.  A szórakozóhelyeken teszteket tölthetnek ki a fiatalok, ami jó alapja egy-egy segítő beszélgetésnek, valamint óvszert, ásványvizet osztunk.

Az alacsonyküszöbű ellátás ellátási területe a NyíregyháziKisvárdaiBaktalórántházai és Ibrányi járás közigazgatási területéhez tartozó települések.